Портал споживача

Вже традиційно такі лекції проводяться для студентської молоді в рамках проекту «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного середовища та покращення якості життя» , що впроваджується «Живою планетою» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні.

Під час зустрічі студенти дізналися про різні аспекти сталого споживання за допомогою елементів оцінки життєвого циклу продукції, енерго- та ресурсозбереження, екологічну сертифікацію продукції, вторинну переробку відходів та утилізацію небезпечних відходів, приклади псевдоЕКО товарів, секрети, що приховують виробники про заплановане застарівання продукції, знаки екологічного маркування тощо.

Лектор Галина Бузан на цікавих прикладах різних країн розповіла про світові тренди філософії сталого споживання, навела приклади реалізації екологічної політики Італії, що вже підхопили та дуже ефективно впровадили пересічні італійці, які в побутовому житті дуже свідомо ставляться до використання води, енергоносіїв та роздільно сортують сміття.