Портал споживача

Цей знак на виробі чи його упаковці, технічній документації зазначає, що відповідність усім обов’язковим вимогам регламентів та стандартів в РФ стосовно маркованої ним продукції, перевірено шляхом процедури оцінки відповідності (сертифікації).

Вимоги до процедури обов’язкової оцінки відповідності на території Російській Федерації встановлені Федеральним Законом «Про технічне регулювання».

Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і його упаковка чи супровідна документація.

Правила застосування знаку відповідності при обов’язковій сертифікації в Російській Федерації встановлені ГОСТ Р 50460-92.

На українському ринку цим знаком може бути маркована продукція:

  • імпортована із Росії чи зони ЕЕП;
  • яка у т.ч. експортується на територію Російської Федерації.