Портал споживача

Український знак екологічного маркування («Зелений журавлик»)

Вимоги до застосування екологічного маркування в Україні регламентуються Технічним регламентом з екологічного маркування, адаптованого до вимог права ЄС.

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікату відносно екологічно сертифікованої продукції згідно вимог міжнародного стандарту  ISO 14024.

Продукція позначена цим знаком має поліпшені показники безпеки та екологічні характеристики, порівняно з продукцією, що відповідає загальнообов’язковим державним нормам безпеки відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини.

Цей знак підтверджує, що продукція пройшла незалежну експертну оцінку дотримання вимог екологічних стандартів на усіх етапах життєвого циклу: від сировини до готового товару чи виробу, і навіть його споживчої тари чи пакування.

На кожну категорію продукції затверджується окремий екологічний стандарт, що встановлює додаткові до державних норм показники, які визначають екологічну перевагу товарів чи виробів на кожному з етапів життєвого циклу.

Цей знак зображує стилізованого під зелений паросток журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті. За понад 10 років свого існування, в народі він отримав назву «Зелений журавлик». Знак зареєстрований Міністерством юстиції України, свідоцтво про реєстрацію від 18.02.2002 року № 444.

Право на застосування цього Знаку охороняються Законом і таке право можна отримати відносно сертифікованої продукції на підставі екологічного сертифікату згідно ISO 14024.

Знак «Зелений журавлик» можна побачити на упаковці, етикетці різноманітних продуктів, товарів, виробів, а також рекламних матеріалах та інформаційних носіях.

Під знаком розташовується код екологічного стандарту на відповідність якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.