Портал споживача

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікованої компанії чи підприємства згідно вимог міжнародного стандарту  ISO 9001.

Сам знак може мати різні форми логотипів, що належать різним міжнародним, регіональним чи національним органам сертифікації систем управління. Головне в ньому – це посилання на міжнародний стандарт ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001, який є тотожним перекладом міжнародного оригіналу.

Цей знак та інші знаки, що мають позначення ISO 9001, мають опосередковане відношення до якості та інших характеристик продукції, оскільки інформує про сертифіковану систему управління організації стосовно якості.

Під системою управління якістю розуміється сукупність організаційної структури,

методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. Фактично мова йде про «систему забезпечення якості», а для простоти використання широко застосовувався термін «система якості».

Впровадження системи управління якістю це не можливість виготовляти найкращу та

найбільш конкурентоспроможну продукцію (найчастіше можна зустріти саме

таке помилкове розуміння даного маркування), а можливість дати гарантію, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на конкретного споживача згідно обраних виробником стандартів.