Портал споживача

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікованої компанії чи підприємства згідно вимог міжнародного стандарту ISO 22000 (НАССР).

Сам знак може мати різні форми логотипів, що належать міжнародним, регіональним чи національним органам сертифікації систем управління. Головне в ньому – це посилання на міжнародний стандарт ISO 22000 або ДСТУ ISO 22000, який є по суті тотожним перекладом міжнародного оригіналу.

Стандарт ISO 22000  спрямований на впровадження систем управління безпечністю і призначений для застосування усіма організаціями, зайнятими в ланцюгу виробництва, постачання і реалізації харчової продукції. Виробничий ланцюг розглядається, як єдиний процес, протягом якого повинні бути усунені всі чинники, що можуть призвести до виготовлення недоброякісної та небезпечної для здоров'я людини продукції. Вимоги ISO 22000 охоплюють питання  контролю від якості сировини, з якоъ виробляється продукція – до матеріалу упаковки, а також доставки готової продукції кінцевим споживачам.

Дотримання вимог цього стандарту забезпечує контроль на всіх стадіях виробництва харчових продуктів, в будь-якому місці процесу, від виробництва і зберігання до реалізації продукції.

Цей знак та інші знаки, що мають позначення ISO 22000 вказує на те, що виробник забезпечує системний контроль безпекою виробництва харчових продуктів в межах повного харчового ланцюга.