Портал споживача

Продукція: вода виробництва ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія Еколайн»

Сумнівні твердження на пакувальних/рекламних матеріалах продукції: «EKO».

Відповідь виробника: лист ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія Еколайн» від 19.06.2016 р. №19.

Висновок: Застосування екологічного твердження щодо продукції виробництва ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія Еколайн» є таким, що порушує вимоги чинного законодавства України та має ознаки недобросовісної конкуренції відносно інших товаровиробників, що пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

Вжиті заходи: Матеріали за виявленими ознаками порушень чинного законодавства передані на розгляд до Держспоживінспекції України та Антимонопольного комітету України згідно рішення ухваленого на засіданні експертної комісії від 28 квітня 2016 року.

Підстава для звернення до органів державного нагляду (контролю): Ознаки порушення вимог Технічного регламенту з екологічного маркування, в частині що стосується застосування екологічних декларацій на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг №68719, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15 листопада 2006 р., висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.11.2012 №05.03.02.-04/108576, сертифікатом на систему управління якістю, висновку санітарно-епідеміологічної оцінки води питної від 01.11.2012 р. №21.2/5408, виданого ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі – знак) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України

Видача санітарно-епідеміологічного висновку регулюється Законом України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення».

Санітарно-епідеміологічної експертизі підлягають всі дитячі товари, всі види одягу, всі товари, які контактують з шкірою людини і приймається їжею (кухонні прилади, меблі, канцелярські товари, побутова хімія і т. д.). Список досить великий і зазнає постійні доопрацювання.

Отже, зазначені вище документи не відображають та не мають зв’язку з принципами та методами екологічного маркування згідно міжнародного стандарту ISO 14024, що вказують на переваги екологічно сертифікованої продукції відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини.

Інформація про результати розгляду органами державного контролю буде опубліковано по факту отримання.