Портал споживача

Інформаційний звіт за результатами опитування споживачів в магазинах торгівельних мереж «Епіцентр» (промислова група товарів та будматеріали) і «BILLA» (харчові продукти та промислова група товарів)

Українські споживачі почали уважніше читати упаковку, та в багатьох випадках, віддають перевагу товарам більш безпечним для здоров’я та довкілля.

Такий висновок зробили незалежні експерти «Живої планети» та Союзу споживачів України, які проаналізували споживацьку думку за результатами опитування відвідувачів закладів торгівлі відомих торгівельних мереж м. Києва.

Опитування та досліджування за його результатами проводилось в рамках реалізації інформаційно-просвітницького проекту зі сталого та раціонального споживання за фінансової підтримки Програми розвитку ООН в Україні у період серпень-жовтень місяці 2015 року.

Захід мав на меті визначити критерії вибору споживачів, рівня розуміння значень різноманітних маркувань продукції харчування та промислових товарів, а також ступеню довіри до знаків на упаковці та їх впливу на споживацький вибір.

Було опитано 1260 покупців в торговельних мережах «Епіцентр» та «BILLA».

Аналіз отриманих даних показав, що українці переважно звертають увагу на маркування при виборі продукції, – інформація на упаковці відіграє роль для найбільшої частини опитаних – 38 %. Також, обираючи ту чи іншу ТМ, покупці керуються незалежними експертизами громадських об’єднань та інформацією за тематичними телепередачами чи публікаціями у засобах масової інформації – 21%. Третє місце серед пріоритетів при виборі продукції покупці віддали акційним пропозиціям на товари – 17 %. Ціна є визначальним фактором для 13%, а пряма реклама від товаровиробника має вплив на 11 % респондентів.

Під час опитування покупцям були продемонстровані знаки маркування, що зустрічаються на вітчизняній продукції. Найбільша частина опитаних, знають та розуміють значення знаку про необхідність спеціальної утилізації – 24 %, а також попереджувальний знак «Вогненебезпечно» – 21% респондентів.

Національний знак відповідності відомий 15 % опитаних, знак «Органік» – 12%, а знак екологічного маркування «Зелений журавлик» – 10%. В цілому, результати опитування свідчать про невисоку обізнаність українських споживачів про значення знаків, які вказують на безпеку та екологічні переваги продукції (від 10 до 15%). Для порівняння, німецький знак екологічного маркування «Blue Angel» ідентифікують 98% покупців, а віддають перевагу маркованій цим знаком продукції до 74% німців.

Але при цьому, результати українського опитування, свідчать про значний потенціал наших споживачів, вибирати саме екопродукцію.

82 % з опитаних свідомо готові обирати продукцію з покращеними екологічними характеристиками і готові платити за неї дорожче. Готові купувати таку продукцію незалежно від ціни – 25 % опитаних, платити на 10% більше від середньої ринкової ціни – 29 %, на 20% більше – 21 %, і на 30 % більше – 7 %.

Не готові переплачувати за екологічно сертифіковану продукцію лише 18 % респондентів.

Така статистика свідчить про необхідність проведення системного інформування споживачів щодо значень знаків маркування у поєднанні з інформацією про безпеку та екологічні переваги продукції, як на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств та компаній, продукція яких успішно пройшла екологічну чи органічну сертифікацію, що підтверджено відповідними сертифікатами.

В державній екологічної політиці України, затвердженої у 2011 році Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики», екологічне маркування розглядається у якості одного з інструментів екологізації галузей промисловості. На виконання цього Закону було розроблено і впроваджено Технічний регламент з екологічного маркування, якій адаптований до вимог права ЄС.

Технічний регламент, є нормативно-правовим актом, що встановлює правила застосування екологічного маркування та визначає схему програми екологічного маркування в Україні на основі вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

Технічний регламент забороняє усім суб’єктам господарювання безпідставне застосування екологічних маркувань, що натякають на екологічність маркованій ними продукції, у т.ч. застосування таких тверджень як «екологічно чистий», «екологічний», «зелений», «еко-» і т. ін. Екологічні переваги продукції відносно впливів на довкілля та здоров’я людини мають бути підтверджені виключно екологічним сертифікатом за схемою згідно ISO 14024.

Застосування екологічного маркування без наявності чинного екологічного сертифікату є ознакою недобросовісної конкуренції та демпінгу товаровиробників, продукція яких успішно пройшла екологічну сертифікацію, і застосовує екологічне маркування на законних правах. Керуючись чинним законодавством, Антимонопольний комітет України вивчає надані йому на розгляд матеріали і підтвердну документацію і, у разі необхідності, проводить розслідування або перевірки. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбачена розділом VІІІ Закону України «Про захист економічної конкуренції». Така дискримінація як поширення інформації, що вводить в оману, передбачає штрафні санкції у розмірі до 5% доходу за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Протягом 2011-2015 рр. громадськими екологічними організаціями в партнерстві з науковими закладами та Міністерством екології та природних ресурсів України було видано низку видань та публікації щодо екологічного маркування та правил його застосування, проводились тематичні заходи, - семінари, тренінги, презентації.

На даний момент проект Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2016-2020 рр. (запланований до затвердження Кабінетом Міністрів України у І кварталі 2016 року), передбачає впровадження декілька десятків заходів, спрямованих на популяризацію екологічної сертифікації та українського знаку екологічного маркування.

Але при цьому важлива і активна участь у просуванні екологічно сертифікованої продукції безпосередньо і власників екологічних сертифікатів, як активних гравців на ринку.

Інформацію про поліпшені екологічні характеристики продукції, наявність екологічного сертифікату і екологічне маркування слід застосовувати в маркетинговій стратегії підприємства як конкурентну перевагу. Важливо донести до споживача, що саме означає екологічне маркування відносно саме конкретного найменування продукції, окремого виробника. Для поширення такої інформації важливо застосовувати усі доступні канали комунікації, починаючи з сайту виробника, виділяючи екологічно сертифіковану продукцію в торгових залах, зокрема на полках: цінниками, воблерами і т. ін. з позначенням що це «еко-продукт» тощо.

Практичний досвід зарубіжних і українських товаровиробників, які ефективно застосовують екологічне маркування в маркетингових комунікаціях, доводить його суттєвий вплив на зміцнення конкурентоспроможності та стимулювання збуту (продажів).

Враховуючи сьогоднішню соціально-економічну кризу в країні, важливо розуміння того, що підтримка інформаційно-просвітницьких компаній спрямованих на пропагування сталого споживання та екологічного маркування можлива здебільш в рамках проектної діяльності громадських об’єднань, асоціацій виробників, фондів, у тому числі й міжнародних, ніж на рахунок державного бюджету.

Наприклад, досвід реалізації проекту «Стале споживання – шлях до збереження довкілля та покращення якості життя!», що впроваджувався протягом 2015 року «Живою планетою» за фінансовою підтримкою Програми розвитку ООН в Україні, доводить велике значення впровадження інформаційних заходів спрямованих на розтлумачення значень різноманітних маркувань продукції харчування та промислових товарів, важливості якісних та екологічних аспектів споживання, раціонального використання ресурсів у побуті (електроенергія, вода, тепло), відповідального управління відходами споживання та використання транспортних засобів

В рамках реалізації проекту була розроблена унікальна виставка зі сталого споживання та життєвого циклу продукції; розроблена та розміщена соціальна реклама (відеоролики та сітілайти); проведені лекції щодо моделі сталого споживання серед різних груп споживачів (домогосподарства, студенти, батьківські комітети шкіл тощо).

На 100 сітілайтах м. Києва було розміщено соціальну рекламу,
спрямовану на мотивацію споживача обирати екологічно сертифіковану продукцію,
відзначену українським знаком екологічного маркування

В рамках проекту були проведені промо-акції в торгівельних мережах під час яких поширювались «Пам’ятка споживача» щодо значення маркування продукції та опитування споживачів. Створений спеціальний сайт для споживачів зі сталого споживання та маркування продукції – www.gpp.in.ua знайшов багато прихильників та отримав велику кількість позитивних відгуків як від споживачів, так і представників експертного середовища.

В цьому розділі сайту – дізнайтесь більше про проект та його досягнення

Підготувала:
Галина Бузан, координатор проекту «Стале споживання – шлях до збереження довкілля та покращення якості життя!»