Портал споживача

При виборі майбутнього місця проживання треба враховувати ще одне можливе забруднення – інертні гази або благородні гази. Інертні гази це гази, які не вступають в реакцію з ніякими іншими речовинами в природньому середовищі, тобто вони не нейтралізуються а накопичуються в ґрунті, стінах, стелях. Більша частина є нешкідливою, шкідливими є тяжкі інертні гази, а саме криптон (не плутати з криптонітом). Криптон має радіоактивні ізотопи тому він є найшкідливіший, при довгому його впливі людина звичайно підвергається підпадає деякому опроміненню, який впливає на неї, тобто може змінитися характер та адекватність прийняття рішень. В будівлях роблять все для того, щоб, ізоляції дахів була надійною, утеплення, захист від вологи і т.п. Саме через це криптон накопичується у 2-3 верхніх поверхах, звичайно найбільша концентрація на горищі та останньому поверсі. В будівлях, які знаходяться доволі близько від джерела забруднення (дорога з інтенсивним рухом, шосе, завод) показник забруднення є набагато більший.